Vill du ha en lång livslängd är underhåll oumbärligt!

2022-10-20

I. Rutinunderhåll - efter varje operation

1. Skölj av slang och filter som är anslutna till rengöringsmedlet för att ta bort eventuella diskmedelsrester för att förhindra korrosion.

2. Stäng av vattenförsörjningssystemet som är anslutet till högtryckstvättmaskinen.

3. Tryck på avtryckaren på servosprutpistolens spak för att släppa allt tryck i slangen.

4. Ta bort gummislangen och högtrycksslangen från högtryckstvätten.

5. Klipp av tändstiftets anslutningskabel för att säkerställa att motorn inte startar (för motormodeller).

Elektrisk typ:

Vrid strömbrytaren till lägena "på" och "av" fyra till fem gånger i 1-3 sekunder varje gång för att rensa vattnet från pumpen. Detta steg hjälper till att skydda pumpen från skador.